Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo:PWN
Rok wydania:2014
Podaj przykłady świadczące o prześladowaniu4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Podaj przykłady świadczące o prześladowaniu

1Zadanie
2Zadanie

Zarówno władze niemieckie jak i sowieckie prowadziły planowaną politykę eksterminacji narodu polskiego. 

Już 8 października 1939 roku Niemcy podzieliły zdobyte na II Rzeczypospolitej tereny, po czym wcieliły je do Rzeszy (województwa: poznańskie, pomorskie, śląskie, większość województwa łódzkiego oraz połowę warszawskiego) a także Generalną Gubernię, którą utworzono 26 października 1939 roku. Z terenów wcielonych do Rzeszy wysiedlano Polaków, a w ich miejsce osiedlano Niemców. Generalne Gubernatorstwo miało być rezerwuarem taniej siły roboczej III Rzeszy. Politykę Niemiec względem Polski cechowała: germanizacja ludności polskiej, połączone z łapankami przymusowe wywózki na roboty do Niemiec, masowe rozstrzeliwanie zakładników, eksterminacja inteligencji (wywóz do obozów koncentracyjnych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, egzekucja profesorów Uniwersytetu Lwowskiego), zakaz prowadzenia szkół wyższych i średnich dla Polaków. Rolnicy zostali zobowiązani do przymusowych dostaw żywności dla żołnierzy niemieckich. Od wiosny 1940 roku przystąpiono do tworzenia obozów koncentracyjnych (pierwszy powstał w Oświęcimiu), będących faktycznie obozami wyniszczenia katorżniczą pracą i głodem. Niemcy dla ludności żydowskiej zakładali zamknięte dzielnice (getta).  Obszary te objęto ścisłą kontrolą a za ich opuszczenie groziła kara śmierci. W gettach panował głód, szerzyły się choroby zakaźne. W 1943 roku rozpoczęto likwidacje gett i masowe mordowanie ludności żydowskiej w obozach zagłady.

Władze sowieckie w 1940 roku na terenach podbitych rozpoczęły akcję masowych wysiedleń. Aresztowania i zsyłki objęły 1,5 mln osób (głównie: inteligencję, urzędników, ziemian), z których najwięcej zmarło w łagrach, zwłaszcza na północy oraz na Syberii, wiele osób wyniszczono katorżniczą pracą w Kazachstanie. Setki tysięcy Polaków umierało masowo z głodu i surowego klimatu. Polskich mężczyzn siłą wcielano do sowieckiego wojska. Wiosną 1940 roku Stalin rozkazał rozstrzelać polskich oficerów w Katyniu, Charkowie i Miednoje. W kwietniu 1943 roku niemieccy żołnierze odkryli masowe groby polskich oficerów. Sowieci mordowali Polaków strzałem w tył głowy.