Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo:PWN
Rok wydania:2014
Podaj cztery przykłady represji zastosowanych4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Podaj cztery przykłady represji zastosowanych

5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie

Cztery  przykłady represji zastosowanych wobec społeczństwa polskiego po upadku powstań:

  • likwidacja konstytucji, sejmu i armii Królestwa Polskiego;
  • Wielka Emigracja tysięcy Polaków;
  • zsyłki na Syberię;
  • tysiące powstańców skazano na śmierć;