Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo:PWN
Rok wydania:2014
Określ, czy podane informacje są prawdziwe4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Określ, czy podane informacje są prawdziwe

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

A. Stanisław August Poniatowski był ostatnim polskim królem wybranym w drodze wolnej elekcji - Prawda.

B. Konstytucja 3 maja została przyjęta z radością przez Rosję, Austrię i Prusy - Fałsz.

C. Liberum veto to zasada podejmowania decyzji większością głosów - Fałsz.

D. Celem powstania kościuszkowskiego było odzyskanie ziem utraconych przez Rzeczypospolitą w I i II rozbiorze. - Prawda.