Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo:PWN
Rok wydania:2014
Wymień korzyści, które Polska czerpie4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wymień korzyści, które Polska czerpie

1Zadanie
2Zadanie

Korzyści, które Polska czerpie z członkostwa w Unii Europejskiej:

  • Pozyskanie środków finansowych z funduszy europejskich - w ostatnich latach w naszym kraju zostały zrealizowane liczne inwestycje. W wielu polskich miastach wyremontowano zabytkowe budowle, pomniki oraz całe dzielnice. Unijne pieniądze trafiły także do polskich szkół. Część placówek wykorzystała je na zakup nowoczesnych urządzeń, wyposażenie pracowni komputerowych, budowę boisk sportowych oraz basenów. 
  • Rozszerzenie współpracy z innymi europejskimi krajami w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska oraz kultury.
  • Projekty ralizowane z funduszy europejskich przyczyniły się do unowocześnienia naszego kraju. Dzięki unijnym środkom wybudowano w Polsce wiele nowych dróg, autostrad, mostów oraz oczyszczalni ścieków.
  • Przystąpienie Polski do UE sprawiło, że polskie produkty mogą skutecznie konkurować w Europie z towarami z innych państw.
  • Polacy zyskali możliwość swobodnego przekraczania granic państw należących do UE.
  • Polscy studenci mogą studiować na wybranej przez siebie uczelni państw członkowskich. Unia Europejska wspiera edukację poprzez specjalne programy wymiany studentów.
  • Polacy mogą podejmować pracę zarobkową w państwach należących do UE.