Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo:PWN
Rok wydania:2014
Wymień najważniejsze zmiany, które po II wojnie4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wymień najważniejsze zmiany, które po II wojnie

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Zmiany polityczne:

  • Po zakończeniu II wojny światowej rządy w Polsce objęli komuniści skupieni w Polskiej ZJednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) podlegli dyrektywom ZSRR.
  • W 1952 roku uchwalono nową konstytucję tzw. "konstytucję stalinowską" oraz nową nazwę państwa: Polską Rzeczpospolitą Ludową.
  • Najważniejszą osobą w państwie był I sekretarz PZPR. 
  • W PRL panowała dyktatura partii komunistycznej.
  • Władze komunistyczne za pomocą aparatu terroru bezwzględnie rozprawiły się z opozycją oraz podziemiem niepodległościowym.

Zmiany kulturalne:

  • Komuniści zlikwidowali wolność słowa i wprowadzili cenzurę.
  • Od tej pory to kierownictwo PZPR decydowało o tym, jakie książki i czasposma można wydawać, o czym wolno mówić w radio, pokazywać w kinie, telewizji czy teatrze.
  • Stworzono państwo kontrolujące wszystkie aspekty życia obywateli pod rządami partii komunistycznej.

Zmiany gospodarcze:

  • Komuniści odebrali dotychczasowym właścicielom fabryki, banki i sklepy. Na własność państwa przeszły również duże majątki ziemskie, które potem dzielono między chłopów, tworzono tzw. PGR-y (Państwowe Gospodarstwa Rolne).
  • Podstawą prowadzonej w PRL polityki gospodarczej było centralne planowanie, które polegało na odgórnej regulacji cen oraz wielkości produkcji przez komunistyczne władze. 

 B. Zastanów się i napisz, jakie były skutki wymienionych w tabeli zmian.

Po II wojnie światowej Polska przestała być państwem demokratycznym i niezależnym. Panowała dyktatura PZPR. Totalitarne rządy komunistów doprowadziły do politycznego i gospodarczego uzależnienia naszego kraju od ZSRR. Władze łamały rozmaite swobody obywatelskie, społeczeństwo było inwigilowane i zastarszane przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Skutkiem nieudolnie prowadzonej polityki gospodarczej w PRL był brak podstawowych produktów żywnościowych na rynku, ogromne kolejki ustawiające się przed sklepami w nadziei na zakup jakichkolwiek towarów, a przede wszystkim liczne strajki i wystąpienia społeczne doby PRL.