Autorzy:Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Oceń metody, jakie stosował Józef Stalin4.5 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Oceń metody, jakie stosował Józef Stalin

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Józef Stalin, aby wymusić posłuszeństwo na mieszkańcach ZSRR stosował rządy oparte na terrorze. Związek Radziecki stał się państwem totalitarnym, kontrolującym wszystkie dziedziny życia swych obywateli. Stalin podsycał atmosferę ciągłego zagrożenia i niepewności. Stosowano liczne represje wobec mieszkańców ZSRR. Wszelki sprzeciw względem komunistów karano więzieniem lub śmiercią. Kilkadziesiąt milionów mieszkańców ZSRR osadzono w łagrach - katorżniczych obozach pracy, gdzie wielu z nich zmarło z wycieńczenia, epidemii i głodu. Krwawe rządy Stalina oparte były na kolektywizacji rolnictwa, industrializacji kraju oraz Wielkiej Czystce, którym towarzyszyła propaganda głosząca chwałę Stalina oraz nieśmierletność Lenina. Polityka sowieckich władz doprowadziła w konsekwencji do spadku produkcji rolnej oraz klęski głodu. Najstraszniejszą z nich był Wielki Głód, który ogarnął tereny dzisiejszej Ukrainy. W jego wyniku śmierć poniosło kilka milionów ludzi.