Autorzy:Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Sprawdzian, Rozdział I, Wymień najwybitniejszych przedstawicieli 4.7 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Sprawdzian, Rozdział I, Wymień najwybitniejszych przedstawicieli

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie

Najwybitniejsi przedstawiciele „Wielkiej Emigracji”:

Juliusz Słowacki – polski poeta, autor licznych dramatów oraz utworów poetyckich. Razem z A. Mickiewiczem i Z. Krasińskim określany jako jeden z „Wieszczów Narodowych”. 

Adam Mickiewicz – uważany za największego polskiego poetę oraz „wieszcza”. Po klęsce powstania listopadowego osiadł w Paryżu, gdzie brał czynny udział w życiu kulturalnym, politycznym i naukowym polskiej emigracji. Zmarł w 1855 roku,  pochowano go we Francji na polskim cmentarzu w Montmorency. W 1890 r. przeniesiono jego prochy na Wawel i umieszczono je w krypcie Królewskiej Katedry na Wawelu.

Fryderyk Chopin – jeden z najwybitniejszych polskich pianistów i kompozytorów. Po 1831 roku osiadł na stałe w Paryżu, gdzie tworzył swe wielkie dzieła i nawiązywał kontakty z wieloma wybitnymi artystami. Najsłynniejsza jest jego "Etiuda rewolucyjna". Zmarł w 1849 roku.

Książę Adam Jerzy Czartoryski – polityk, mecenas literatury i sztuki. Na kongresie wiedeńskim  był doradcą cara Aleksandra I, opracował projekt konstytucji Królestwa Polskiego. Po upadku powstania listopadowego udał się na emigrację. Przywódca stronnictwa zwanego „Hotel Lambert”.