Autorzy:Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Który z problemów współczesnego świata uważasz4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Który z problemów współczesnego świata uważasz

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie

Uważam, iż najważniejszym problemem współczesnego świata jest głód oraz brak wody pitnej, doskwierający szczególnie państwom Trzeciego Świata.

Sposoby rozwiązania powyższego problemu:

  • Wprowadzenie nowych metod gospodarowania zasobami przyrody;
  • Unowocześnienie rolnictwa;
  • Zwiększenie produkcji żywności w krajach objętych głodem;
  • Finansowanie budowy kolejnych studni w Afryce;
  • Rozsądny podział ziem uprawych, sprawiedliwe rozdysponowanie dóbr;
  • Zwiększenie hodowli zwierząt;
  • Udzielenie kredytów krajom Trzeciego Świata, które pozwoliłyby na podniesienie efektywności i wydajności rolnictwa, a co za tym idzie, zwiększyłyby ilość otrzymanych polnów;