Autorzy:Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Wymień działania podejmowane przez państwa4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wymień działania podejmowane przez państwa

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Działania podejmowane przez państwa UE w celu integracji gospodarczej oraz ochrony środowiska:

  • W 1974 roku utworzono fundusz, który w dalszym ciągu gromadzi środki finansowe na rozwój słabiej rozwiniętych regionów Unii - zebrane pieniądze przeznacza się między innymi na budowę dróg, wspieranie nowych przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy;
  • Państwa UE dążą do zmienjszenia ilości wytwarzanych odpadów oraz dbają o recykling;
  • Na mocy układu w Schengen w celu usprawnienia wymiany towarów pomiędzy poszczególnymi państwami UE oraz ułatwienia podróżowania ich mieszkańców - zniesiono kontrolę graniczną;
  • Wprowadzono jedną wspólną walutę - "euro", co znacznie ułatwiło wymianę handlową w Europie;