Autorzy:Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Wyjaśnij, które władze - państwowe czy samorządowe4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wyjaśnij, które władze - państwowe czy samorządowe

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Władze samorządowe posiadają większy wpływ na życie mieszkańców mojej gminy niż władze państwowe. 

Do obowiązków władz samorządowych należy:

 • dbałość o remont ulic oraz mostów;
 • wywóz śmieci;
 • finansowanie szkół podstawowych oraz gimnazjów;
 • pomoc społeczna, w tym działalność ośrodków i zakładów opiekuńczych;
 • dbałość o lokalny transport zbiorowy;
 • utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • dbałość o rozwój kultury, w tym bibliotek gminnych oraz gminnych ośrodków kultury;
 • wspieranie gminnego budownictwa;
 • zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom gminy;
 • opieka nad zielenią gminną;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 • współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;