Autorzy:Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Wyjaśnij znaczenie terminów4.86 gwiazdek na podstawie 14 opinii
  • "opozycja demokratyczna" - w okresie PRL tworzyli ją ludzie, których celem było przywrócenie w Polsce zasad demokracji. Zakładali oni nielegalne organizacje, broniące swobód i praw obywatelskich. Byli wspierani przez Kościół katolicki oraz Polaków przebywających na emigracji. Do głównych organizacji opozycyjnych okresu PRL należą: KOR (Komitet Obrony Robotników) oraz ROPCiO (Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela);
  • "Żołnierze Wyklęci" -  mianem tym zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy po zakończeniu II wojny światowej w dalszym ciągu walczyli o wolność i niepodległość Polski z sowieckim okupantem. Żołnierze Wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni, powędrowali do lasów, by bronić miejscową ludności przed kradzieżami i  bestialstwem ze strony MO, UB i NKWD. Żołnierze podziemia antykomunistycznego walczyli o wolność i niezawisłość Narodu Polskiego.
  • "stan wojenny" - sytuacja w państwie, której rządzący sprawują władzę za pomocą wojska, a prawa obywateli są zawieszone. Stan wojenny w PRL wprowadzony przez władze 13 grudnia 1981 roku w obawie przed członkami NSZZ "Solidarność" w celu ratowania zagrożonej dominacji komunistów w Polsce. Realizowany przez ekipę generała Wojciecha Jaruzelskiego skupioną w Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego, ograniczał prawa obywatelskie m.in. przez zawieszenie większości swobód obywatelskich, ścisłą kontrolę mass mediów, delegalizację związków zawodowych i internowanie ich działaczy.