Autorzy:Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Przedstaw okoliczności, w jakich wybuchło4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przedstaw okoliczności, w jakich wybuchło

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Geneza Powstania Warszawskiego tkwi w ogólnym zamyśle powołanej już 27 września 1939 roku Służby Zwycięstwu Polski, przemianowanej następnie na Związek Walki Zbrojnej, a ostatecznie 14 lutego 1942 roku - Armię Krajową. Ta formacja będąca ramieniem zbrojnym rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, postawiła sobie za nadrzędny cel przygotowanie społeczeństwa polskiego do przeprowadzenia ogólnonarodowego powstania wobec Niemców. Po klęsce Niemców pod Staliningradem, Polacy rozpoczęli przygotowania do zaatakowania tyłów wycofującej się armii nazistowskiej. W październiku 1943 roku ówczesny Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gen. broni Kazimierz Sosnkowski polecił, aby wkroczenie Sowietów na terytorium II RP poprzedzone zostało wzmożoną działalnością sabotażowo-dywersyjną na tyłach armii niemieckiej. W związku z tą dyrektywą Komendant Główny Armii Krajowej – gen. bryg. Tadeusz Bór-Komorowski w listopadzie 1943 roku wydał rozkaz rozpoczęcia akcji o kryptonimie „Burza”. Akcja „Burza”  była operacją wojskową zorganizowaną i podjętą przez oddziały Armii Krajowej przeciw wojskom niemieckim w końcowej fazie okupacji niemieckiej, bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czerwonej, prowadzoną w granicach II Rzeczypospolitej. Trwała od 4 stycznia 1944 roku, kiedy to wojska sowieckie przekroczyły na Wołyniu polską granicę z 1939 roku, do stycznia 1945 roku. Zmobilizowano łącznie ok. 100 tys. żołnierzy i oficerów AK. Celem akcji "Burza" było rozbrajanie wycofujących się Niemców, przejmowanie lokalnej władzy i przywitanie Armii Sowieckiej w roli gospodarza tych terenów. Akcja ta poprzedziła wybuch Powstania Warszawskiego, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 (godzinie "W") decyzją Komendy Głównej AK i Delegatury Rządu, aby ujawnić w stolicy legalne władze Polskie wobec wkroczenia do Warszawy Armii Czerwonej.