Autorzy:Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Jeden koniec stalowej blaszki zamocowano w imadle. Drugi koniec...4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Jeden koniec stalowej blaszki zamocowano w imadle. Drugi koniec...

Zadanie 7.1Zadanie
Zadanie 7.2Zadanie
Zadanie 7.3Zadanie
Zadanie 7.4Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`t=10\ s `  

`n=15 ` 

`A=2\ cm=0,02\ m` 

Zakladamy, że:

`phi=0` 

Z podanych danych możemy wyznaczyć okres drgań blaszki. Jest on stosunkiem czasu do liczby wykonanych w nim drgań, możemy zatem zapisać, że:

`T=t/n` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`T=(10\ s)/(15\ s) = 2/3\ s` 

Znając okres drgań możemy wyznaczyć ich częstość. Wzór na częstość ma postać:

`omega=(2pi)/T` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`omega=(2pi)/(2/3\ s)= (2pi*3)/(2)\ "rad"/s = 3pi \ "rad"/s` 

 

`a)`

Korzystamy z ogólengo wzoru na funkcję wychylenia:

`x(t)= Asin(omegat+phi)` 

Dla naszego przypadku mamy, że:

`x(t) =0,02 sin(3pi *t) ` 

 

`b)` 

Korzystamy z ogólnego wzoru na funkcję współrzędnej prędkości:

`v_x (t) = Aomega cos(omegat+phi)` 

Dla naszego przypadku mamy, że:

`v_x (t) = 0,02 *3pi cos(3pi*t)` 

`v_x (t) = 0,06pi cos(3pi*t)` 

 

`c)` 

Korzystamy z ogólnego wzoru na funkcję współrzędnej przyspieszenia:

`a_x(t) = -Aomega^2 sin(omegat+phi)` 

Dla naszego przypadku mamy, że:

`a_x(t) = -0,02*(3pi)^2 sin(3pi*t)` 

`a_x (t) = -0,02*9*pi^2sin(3pi*t) ` 

`a_x(t) = -0,18pi^2 sin(3pi*t)`