Autorzy:Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Drgający kamerton umieszczono nad menzurką z wodą i uzyskano wzmocnienie...4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Drgający kamerton umieszczono nad menzurką z wodą i uzyskano wzmocnienie...

Zadanie 7.69Zadanie
Zadanie 7.70Zadanie
Zadanie 7.71Zadanie
Zadanie 7.72Zadanie
Zadanie 7.73Zadanie
Zadanie 7.74Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`v=340\ m/s` 

`Deltax = 25\ cm = 0,25\ m` 

 

Na początku podane mamy, że długość menzurki można opisać zależnością:

`L_1=(2n+1) lambda/4` 

Natomiast, gdy obniżymy poziom menzurki i otrzymamy wzmocnienie możemy zapisać, że:

`L_1-Deltax = n lambda/2` 

Podstawmy do tej zależność długość menzurki i wyznaczymy długość fali:

`(2n+1) lambda/4 - Deltax = n lambda/2\ \ \ \ |*4` 

`(2n+1)lambda-4Deltax = 2n lambda\ \ \ \ |-2n lambda` 

`(2n+1)lambda- 2n lambda -4Deltax=0 \ \ \ \ \ |+4Deltax` 

`2nlambda+lambda- 2n lambda =4Deltax` 

`lambda=4Deltax` 

Wiemy, że długość fali możemy przedstawić jako:

`lambda = v/f` 

Wówczas częstotliwość otrzymamy z zależności:  

`f=v/lambda` 

`f=v/(4Deltax)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`f=(340\ m/s)/(4*0,25\ m) = (340\ m/s)/(1\ m)=340\ 1/s = 340\ Hz`