Autorzy:Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Linijkę oparto o ołówek...4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

`"a)"` 

Iloczyn masy 1 euro i odległości tej monety od środka linijki wynosi:

`7,5\ "g"*4\ "cm"=30\ "g"*"cm"`  

`"b)"` 

Linijka leży poziomo i nie rusza się, więc musi pozostawać w równowadze. To oznacza, że iloczyn masy 2 centów i odległości tej monety od środka linijki jest równy iloczynowi masy 1 euro i odległości tej monety od środka linijki:

`"masa 2 centów"=30\ "g"*"cm"` 

`"c)"` 

Obliczamy masę monety:

`"masa 2 centów"*10\ "cm"=30\ "g"*"cm"\ \ \ \ "/: 10 cm"` 

`("masa 2 centów"*strike(10\ "cm"))/strike(10\ "cm")=(30\ "g"*strike"cm")/(10\ strike"cm")` 

`"masa 2 centów"=3\ "g"` 

Odpowiedź: Masa 2 centów wynosi 3 g.