Autorzy:Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Przeczytaj tekst w zielonej ramce...4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przeczytaj tekst w zielonej ramce...

Ćwiczenie 2Zadanie
Ćwiczenie 3Zadanie

`"a)"` 

Długość wektora przedstawiającego ciężar piłki do koszykówki wynosi 1,8 cm.

`"b)"` 

Obliczamy z proporcji:

`6\ "N"\ -\ 1,8\ "cm"` 

`1\ "N"\ -\ "x cm"` 

`"x"=(1\ strike"N"*1,8\ "cm")/(6\ strike"N")` 

`"x"=0,3\ "cm"` 

Długość wektora 0,3 cm odpowiada sile 1 N. 

`"c)"` 

Długość wektora przedstawiającego ciężar piłki nożnej wynosi 1,2 cm. 

Obliczamy ciężar piłki:

`0,3\ "cm"\ -\ 1\ "N"` 

`1,2\ "cm"\ -\ "F"_"g"`  

`"F"_"g"=(1,2\ strike"cm"*1\ "N")/(0,3\ strike"cm")` 

`"F"_"g"=4\ "N"` 

Ciężar piłki nożnej wynosi 4 N.