Autorzy:Romuald Subieta
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Droga przebyta przez ciało ruchem...4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

`"Dane:"` 

`"t"=4\ "s"` 

`"s"=4,8\ "m"` 

`"t"_2=2\ "s"` 

`"Szukane:"` 

`"s"_2="?"` 

Najpierw obliczmy przyspieszenie tego ciała:

`"s"=("a"*"t"^2)/2\ \ \ "/"*2` 

`2*"s"=(strike2*"a"*"t"^2)/strike2` 

`2*"s"="a"*"t"^2\ \ \ "/: t"^2` 

`(2*"s")/"t"^2=("a"*strike("t"^2))/strike("t"^2)` 

`"a"=(2*"s")/"t"^2` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"a"=(2*4,8\ "m")/(4\ "s")^2=(9,6\ "m")/(16\ "s"^2)` 

`"a"=0,6\ "m"/"s"^2` 

Teraz można obliczyć drogę po pierwszych dwóch sekundach ruchu:

`"s"_2=("a"*"t"_2^2)/2=(0,6\ "m"/"s"^2*(2\ "s")^2)/2=(0,6\ "m"/strike("s"^2)*4\ strike("s"^2))/2` 

`"s"_2=1,2\ "m"` 

Odpowiedź: Ciało przebyło w ciągu pierwszych dwóch sekund ruchu drogę 1,2 m.