Autorzy:Romuald Subieta
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
W której sekundzie od początku ruchu...4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

W ruchu jednostajnie przyspieszonym odcinki drogi wzrastają w stosunku 1:3:5:7... w równych odstępach czasu. Więc w drugiej sekundzie ruchu droga przebyta przez ciało będzie 3 razy dłuższa od drogi przebytej w pierwszej sekundzie. 

Można to udowodnić przez rachunki. 
W pierwszej sekundzie ruchu t=1s droga przebyta przez ciało wynosi:

`"s"_1=("a"*"t"^2)/2="a"/2` 

`"s"_1="a"/2` 

Więc droga będzie 3 razy dłuższa:

`"s"_2=3*"s"_1=("a"*"t"^2)/2`  

Porównujemy:

`3*"s"_1=("a"*"t"^2)/2`  

`3*(strike"a")/strike2=(strike"a"*"t"^2)/strike2` 

`"t"^2=3\ \ "/"*sqrt` 

`"t"=sqrt3` 

`"t"~~1,73` 

Więc droga będzie 3 razy dłuższa w drugiej sekundzie ruchu.