Autorzy:Romuald Subieta
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Rowerzysta przejechał pierwsze...4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

`"Dane:"`  

`"s"_1=5\ "km"` 

`"v"_1=20\ "km"/"h"` 

`"s"_2=12\ "km"`  

`"v"_2=16\ "km"/"h"` 

`"Szukane:"` 

`"v"_"śr"="?"` 

`"t"="?"` 

Najpierw obliczamy czas, w jakim rowerzysta pokonał pierwszą część trasy:

`"v"_1="s"_1/"t"_1\ \ \ "/"*"t"_1` 

`"v"_1*"t"_1=("s"_1*strike("t"_1))/strike("t"_1)`  

`"v"_1*"t"_1="s"_1\ \ \ "/: v"_1` 

`(strike("v"_1)*"t"_1)/strike("v"_1)="s"_1/"v"_1`  

`"t"_1="s"_1/"v"_1=(5\ "km")/(20\ "km"/"h")` 

`"t"_1=0,25\ "h"`   

Obliczamy czas, w jakim rowerzysta pokonał drugą część trasy:

`"t"_2="s"_2/"v"_2=(12\ "km")/(16\ "km"/"h")` 

`"t"_2=0,75\ "h"` 

Całkowity czas pokonania całej trasy wynosi:

`"t"="t"_1+"t"_2=0,25\ "h"+0,75\ "h"` 

`"t"=1\ "h"` 

Średnia prędkość na całej trasie wynosi:

`"v"_"śr"="s"/"t"=("s"_1+"s"_2)/"t"=(5\ "km"+12\ "km")/(1\ "h")` 

`"v"_"śr"=17\ "km"/"h"` 

Odpowiedź: Średnia prędkość, z jaką jechał rowerzysta na całej trasie wynosi 17 km/h i przebył ją w czasie 1 h.