Autorzy:Romuald Subieta
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Wykres na rysunku 6.6...4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wykres obrazuje ruch jednostajny, ponieważ widzimy, że prędkości są stałe. W czasie pierwszych czterech sekund ciało porusza się z prędkością 2 m/s, a w czasie kolejnych czterech z prędkością 1 m/s. 

Obliczamy drogę pokonaną w czasie czterech pierwszych sekund:

`"s"_1="v"_1*"t"=2\ "m"/strike"s"*4\ strike"s"` 

`"s"_1=8\ "m"` 

W czasie kolejnych czterech sekund:

`"s"_2="v"_2*"t"=1\ "m"/strike"s"*4\ strike"s"=4\ "m"` 

Całkowita droga w trakcie 8 sekund ruchu wynosiła zatem:

`"s"="s"_1+"s"_2=8\ "m"+4\ "m"=12\ "m"` 

Teraz rysujemy wykres: