Autorzy:Romuald Subieta
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Jeden samochód jechał w czasie...4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

`"Dane:"` 

`"t"_1=2\ "h"` 

`"v"_1=65\ "km"/"h"` 

`"t"_2=2\ "h"\ 36\ "min"` 

`"Szukane:"` 

`"v"_2="?"` 

Obliczamy drogę, jaką pokonał pierwszy samochód:

`"v"_1="s"/"t"_1\ \ \ "/"*"t"_1` 

`"v"_1*"t"_1=("s"*strike"t"_1)/strike("t"_1)` 

`"s"="v"_1*"t"_1=65\ "km"/strike"h"*2\ strike"h"` 

`"s"=130\ "km"` 

Wiemy, ze oba samochody pokonały tą samą drogę.

Ujednolicamy jednostkę czasu:

`"t"_2=2\ "h"\ 36\ "min"=2\ "h"+36/60\ "h"=2\ "h"+0,6\ "h"` 

`"t"_2=2,6\ "h"` 

Teraz możemy obliczyć prędkość drugiego samochodu:

`"v"_2="s"/"t"_2=(130\ "km")/(2,6\ "h")` 

`"v"_2=50\ "km"/"h"` 

Odpowiedź: Drugo samochód poruszał się ze średnią prędkością 50 km/h.