Autorzy:Romuald Subieta
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Podane poniżej części zdań połącz tak...4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Podane poniżej części zdań połącz tak...

6.10Zadanie
6.11Zadanie

1) f Kinetamtyka zajmuje się opisem poruszających się ciał.

2) d Układ odniesienia umożliwia opisywanie położenia ciała.

3) c Ruch to zmiana położenia ciała.

4) i Przesunięcie jest wektorem.

5) a Tor jest linią zakreśloną przez punkt.

6) e W ruchu jednostajnym po prostej tor ciała jest linią prostą.

7) g Droga nie ma żadnego kierunku ani zwrotu.  

8) b Prędkość równa jest ilorazowi drogi przebytej przez czas, w którym droga została przebyta.

9) h Zwrot prędkości w ruchu prostoliniowym jest zgodny ze zwrotem przesunięcia.