Autorzy:Romuald Subieta
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Jaka jest gęstość substancji ciała...4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

`"Dane:"` 

`"V"_2=0,2*"V"_1` 

`rho_"Hg"=13,6\ "g"/"cm"^3` 

`"Szukane:"` 

`rho="?"` 

Wartość siły ciężkości i siły wyporu są równe:

`"F"_"g"="F"_"wyporu"` 

Możemy więc zapisać:

`"m"*strike"g"=rho_"Hg"*strike"g"*"V"_2` 

`"m"=rho_"Hg"*"V"_2`  

`"m"=rho_"Hg"*0,2*"V"_1` 

Wiemy, że masa ciała odnosi się do całkowitej objętości. Możemy ją więc wyrazić przez gęstość:

`rho="m"/"V"_1\ \ \ "/"*"V"_1` 

`rho*"V"_1=("m"*strike"V"_1)/strike("V"_1)` 

`"m"=rho*"V"_1` 

Podstawiamy to do wzoru i obliczamy gęstość  substancji ciała:

`rho*strike("V"_1)=rho_"Hg"*0,2*strike("V"_1)`  

`rho=0,2*rho_"Hg"` 

Podstawiamy dane:

`rho=0,2*13,6\ "g"/"cm"^3` 

`rho=2,72\ "g"/"cm"^3` 

Odpowiedź: Ciało jest najprawdopodobniej wykonane z aluminium (jego gęstość wynosi 2,72 g/cm3.