Autorzy:Romuald Subieta
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Ile wynosi objętość ciała...4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

`"Dane:"` 

`Delta"F"=0,5\ "N"` 

`rho_"w"=1000\ "kg"/"m"^3` 

`"Szukane:"` 

`"V"="?" ` 

Różnica w ciężarze jest równa sile wyporu działającej na ciało:

`Delta"F"="F"_"w"` 

Możemy więc z tego obliczyć objętość zanurzanego ciała:

`"F"_"w"=rho_"w"*"g"*"V"\ \ \ "/: ("rho_"w"*"g")` 

`"F"_"w"/(rho_"w"*"g")=(strike(rho_"w"*"g")*"V")/strike(rho_"w"*"g")` 

`"V"="F"_"w"/(rho_"w"*"g")` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"V"=(0,5\ "N")/(1000\ "kg"/"m"^3*10\ "m"/"s"^2)` 

`"V"=50\ "cm"^3` 

Odpowiedź: Objętość tego ciała wynosi 50 cm3.