Autorzy:Romuald Subieta
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Mały tłok maszyny hydraulicznej...4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

`"Dane:"` 

`"S"_1=10\ "cm"^2=0,001\ "m"^2` 

`"F"_1=200\ "N"` 

`"x"=16\ "cm"=0,16\ "m"` 

`"S"_2=40\ "cm"^2=0,004\ "m"^2` 

`"Szukane:"` 

`"F"_2="?"` 

`"x"_2="?"` 

Najpierw obliczmy siłę działającą na większy tłok. 

Wiemy, że ciśnienia wywierane na oba tłoki są jednakowe:

`"p"_1="p"_2` 

Możemy więc zapisać:

`"F"_1/"S"_1="F"_2/"S"_2\ ->\ "F"_2=("F"_1*"S"_2)/"S"_1` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"F"_2=(200\ "N"*0,004\ strike("m"^2))/(0,001\ strike("m"^2))` 

`"F"_2=800\ "N"` 

Wiemy, że praca wykonana przy przesunięciu obu tłoków jest dla obu z nich taka sama:

`"W"_1="W"_2` 

Możemy więc zapisać:

`"F"_1*"x"_1="F"_2*"x"_2\ \ \ "/: F"_2` 

`("F"_1*"x"_1)/"F"_2=(strike("F"_2)*"x"_2)/strike("F"_2)` 

`"x"_2=("F"_1*"x"_1)/"F"_2` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"x"_2=(200\ strike"N"*0,16\ "m")/(800\ strike"N")` 

`"x"_2=0,04\ "m"=4\ "cm"^2` 

Odpowiedź: Duży tłok przesunął się o 4 cm2, a siła działająca na niego wynosiła 800 N.