Autorzy:Romuald Subieta
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Rysunek 4.23 przedstawia...4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

1) Początkowa długość sprężyny wynosiła 8 cm.

2) Długość sprężyny przy zawieszeniu obciążnika o masie 6 kg wynosiła 14 cm. Zatem jej wydłużenie wyniosło 6 cm.

3) Przy 12 cm masa obciążnika wynosi 4 kg. Więc siła ciężkości działająca na sprężynę wynosi:

`"F"_"g"="m"*"g"=4\ "kg"*9,81\ "m"/"s"^2~~40\ "N"` 

 

4) Obliczamy z proporcji:

`6\ "cm"\ -\ 6\ "kg"` 

`8\ "cm"\ -\ "m"` 

`"m"=(8\ strike"cm"*6\ "kg")/(6\ strike"cm")`  

`"m"=8\ "kg"`  

Aby długość sprężyny wynosiła 16 cm, jej wydłużenie musi wynosić 8 cm i musimy na nią zadziałać masą o wartości 8 kg.