Autorzy:Romuald Subieta
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Do czterech siłomierzy przyczepiono...4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Do czterech siłomierzy przyczepiono...

4.57Zadanie
4.58Zadanie
4.59Zadanie

`"Dane:"` 

`"m"=1\ "kg"` 

`"m"_"s"=200\ "g"=0,2\ "kg"` 

`"m"_"p"=400\ "g"=0,4\ "kg"` 

`"Szukane:"` 

`"F"_"A,"\ "F"_"B,"\ "F"_"C,"\ "F"_"D"="?"` 

Ciężar poprzeczki wraz z obciążeniem wynosi:

`"F"=("m"+"m"_"p")*"g"=(1\ "kg"+0,4\ "kg")*9,81\ "m"/"s"^2` 

`"F"~~14\"N"` 

Zostanie on rozłożony na dwie równe części pomiędzy siłomierze A, C i B, D:

`"F"_"s"=(14\ "N")/2`  

`"F"_"s"=7\ "N"`  

Więc na siłomierze C i D będzie działać jedynie rozłożony ciężar obciążnika i poprzeczki:

`"F"_"C"="F"_"D"=7\ "N"` 

Natomiast na siłomierze A i B będą dodatkowo działać ciężary siłomierzy poniżej (C i D), czyli:

`"F"_"gC"="F"_"gD"="F"_"g"="m"_"s"*"g"=0,2\ "kg"*9,81\ "m"/"s"^2~~2\ "N"`  

Więc siły działające na siłomierze A i B wyniosą:

`"F"_"A"="F"_"B"="F"_"s"+"F"_"g"=7\ "N"+2\ "N"` 

`"F"_"A"="F"_"B"=9\ "N"` 

Odpowiedź: Siłomierze A i B wskażą około 9 N, a siłomierze C i D około 7 N. 

` `