Autorzy:Romuald Subieta
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Jak stwierdzono, że największe cząsteczki...4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii

`"Dane:"` 

`"d"=0,5\ "mm"` 

`"P"=200\ 000` 

`"Szukane:"` 

`"D"="?"` 

Powiększenie opisywane jest wzorem:

`"P"="d"/"D"` 

Przekształcamy więc, żeby obliczyć rzeczywistą średnicę cząsteczki białka:

`"P"="d"/"D"\ \ "/"*"D"` 

`"P"*"D"=("d"*strike"D")/strike"D"` 

`"P"*"D"="d"\ \ \ "/: P"` 

`(strike"P"*"D")/strike"P"="d"/"P"` 

`"D"="d"/"P"` 

Podstawiamy dane:

`"D"=(0,5\ "mm")/(200\ 000)` 

`"D"=0,0000025\ "mm"=25*10^-7\ "mm"` 

Odpowiedź: Rzeczywista średnica białka wynosi około 0,0000025 mm.    

` `