Autorzy:Jadwiga Poznańska,Maria Rowińska,Elżbieta Zając
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Wskaż poprawną odpowiedź...4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wskaż poprawną odpowiedź...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

`"Dane:"` 

`"I"=400\ "mA"=400:1000\ "A"=0,4\ "A"` 

`"q"=9,72\ "kC"=9,72*1000\ "C"=9\ 720\ "C"` 

`"Szukane:"` 

`"t"="?"` 

Przekształcamy wzór na natężenie, żeby obliczyć szukany czas:

`"I"="q"/"t"\ \ \ "/"*"t"` 

`"I"*"t"=("q"*strike"t")/strike"t"` 

`"I"*"t"="q"\ \ \ "/: I"` 

`(strike"I"*"t")/strike"I"="q"/"I"` 

`"t"="q"/"I"` 

Wstawiamy dane liczbowe:

`"t"=(9\ 720\ "C")/(0,4\ "A")` 

`"t"=24\ 300\ "s"=(24\ 300)/(3600)\ "h"=6,75\ "h"` 

Odpowiedź: B.