Autorzy:Katarzyna Nessing, Adam Blokesz
Wydawnictwo:ZamKor / WSiP
Rok wydania:2015
Obiekt jest oddalony o 2 km od obserwatora znajdującego się... 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Obiekt jest oddalony o 2 km od obserwatora znajdującego się...

Zadanie 44Zadanie
Zadanie 45Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`l=2\ km` 

`alpha =1^@` 

 

Korzystając z rysunku przy użyciu funkcji trygonometrycznych możemy zapisać, że:

`tg alpha = b/l` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`b=l*tg alpha` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`b=2\ km*tg1^@ = 2\ km * 0,0175 = 0,035\ k = 35\ m`