Autorzy:Katarzyna Nessing, Adam Blokesz
Wydawnictwo:ZamKor / WSiP
Rok wydania:2015
Ciało porusza się ruchem jednostajnym (v=const) po okręgu...4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Ciało porusza się ruchem jednostajnym (v=const) po okręgu...

Zadanie 13Zadanie
Zadanie 14Zadanie
Zadanie 15Zadanie
Zadanie 16Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`r=4\ m` 

`f=0,2\ Hz = 0,2\ 1/s` 

 

`a)` 

Wiemy, że okres ruchu wyznaczymy za pomocą wzoru:

`T=1/f` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`T=1/(0,2\ 1/s) = 5\ s` 

 

`b)` 

Liczbę okrążeń w czasie 40 s możemy wyznaczyć dzieląc czas ruchu przez okres drgań:

`n=t/T` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`n=(40\ s)/(5\ s)= 8` 

 

`c)` 

Czas w którym ciało wykona 64 okrążenia możemy wyznaczyć mnożąc liczbę okrążeń przez okres ruchu:

`t=n*T` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`t=64*5\ s = 320\ s~~5,33\ min` 

 

`d)` 

Przyspieszenie dośrodkowe obliczamy korzystając z wzoru:

`a_d=omega^2*r` 

gdzie ω jest częstością kołową i możemy ją wyznaczyć z zależności:

`omega=2pif` 

Wówczas wzór na prędkość dośrodkową przyjmie postać:

`a_d=(2pif)^2*r` 

`a_d=4pi^2f^2r` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`a_d = 4*3,14^2*(0,2\ 1/s)^2*4\ m = 4*9,8596 *0,04\ 1/s^2 * 4\ m ~~4*10 *0,04\ 1/s^2 * 4\ m = 6,4\ m/s^2`