Autorzy:Katarzyna Nessing, Adam Blokesz
Wydawnictwo:ZamKor / WSiP
Rok wydania:2015
Uzupełnij tabelę sporządzoną dla ciała spadającego swobodnie...4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Uzupełnij tabelę sporządzoną dla ciała spadającego swobodnie...

Zadanie 13Zadanie
Zadanie 14Zadanie
Zadanie 15Zadanie
Zadanie 16Zadanie

Przyjmujemy, że:

`g=10\ m/s^2` 

Drogę będziemy obliczać ze wzoru:

`s=1/2g t^2` 

`"dla " t = 1\ s ": "s_1=1/2*10\ m/s^2 *(1\ s)^2 = 5\ m/s^2 * 1 \ s^2 = 5\ m` 

`"dla " t = 2\ s ": "s_2=1/2*10\ m/s^2 *(2\ s)^2 = 5\ m/s^2 * 4 \ s^2 = 20\ m` 

`"dla " t = 3\ s ": "s_3=1/2*10\ m/s^2 *(3\ s)^2 = 5\ m/s^2 * 9 \ s^2 = 45\ m` 

`"dla " t = 4\ s ": "s_2=1/2*10\ m/s^2 *(4\ s)^2 = 5\ m/s^2 * 16 \ s^2 = 80\ m` 

`"dla " t = 5\ s ": "s_2=1/2*10\ m/s^2 *(5\ s)^2 = 5\ m/s^2 * 25 \ s^2 = 125\ m`       

Drogę przebytą przez ciało w kolejnych sekundach obliczymy korzystając z zależności:

`x_1 = s_1\ \ \ =>\ \ \ x_1=5\ m`  

`x_2= s_2-s_1\ \ \ =>\ \ \ x_2=20\ m-5\ m=15\ m` 

`x_3= s_3-s_2\ \ \ =>\ \ \ x_3=45\ m-20\ m=25\ m`  

`x_4= s_4-s_3\ \ \ =>\ \ \ x_4=80\ m-45\ m=35\ m` 

`x_5= s_5-s_4\ \ \ =>\ \ \ x_5=125\ m-80\ m=45\ m` 

 

Uzupełniamy tabelę: