Autorzy:Marcin Braun, Krzysztof Byczuk, Agnieszka Seweryn-Byczuk
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Po zawieszeniu obciążnika długość wiszącej sprężyny zwiększyła się...4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii

Po zawieszeniu obciążnika długość wiszącej sprężyny zwiększyła się...

1Zadanie
3Zadanie
*4Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`x=0,5\ cm = 0,005\ m` 

Przyjmujemy, że:

`g=9,81\ m/s^2` 

 

Obliczając okres drgań tego układu będziemy korzystać z wzoru:

`T=2pisqrt(l/g)` 

gdzie dla naszego przypadku mamy, że:

`l=x` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`T=2pisqrt(x/g)` 

Podstawiając dane liczbowe do wzoru mamy, że:

`T = 2*3,14*sqrt( (0,005\ m)/(9,81\ m/s^2) ) = 6,28*sqrt(0,00051\ s^2) = 6,28*0,02258\ s = 0,1418\ s~~0,14\ s` 

 

Częstotliwość obliczymy z zależności:

`f=1/T` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`f=1/(0,14\ s) = 7,1429\ 1/s ~~7\ Hz`