Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Wskaż poprawne dokończenie...4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wskaż poprawne dokończenie...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

`"Dane:"` 

`"F"_"g"=0,5\ "N"` 

`"g"=10\ "m"/"s"^2` 

`"Szukane:"` 

`"m"="?"` 

Przekształcamy wzór na siłę ciężkości tak, aby obliczyć masę ciała:

`"F"_"g"="m"*"g"\ \ \ "/: g"` 

`"F"_"g"/"g"=("m"*strike"g")/strike"g"` 

`"m"="F"_"g"/"g"` 

Podstawiamy dane:

`"m"=(0,5\ "N")/(10\ "m"/"s"^2)` 

`"m"=0,05\ "kg"=50\ "g"` 

Odpowiedź: B. 50 g.