Autorzy:Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Na lewym ramieniu dźwigni...4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

`"Dane:"` 

`"r"_1=20\ "cm"=0,2\ "m"` 

`"n"_1=4` 

`"r"_2=40\ "cm"=0,4\ "m"` 

`"m"=10\ "dag"=0,1\ "kg"` 

`"Szukane:"` 

`"n"_2="?"` 

Siła działająca na lewe ramię wynosi:

`"F"_1="n"_1*"m"*"g"=4*0,1\ "kg"*10\ "m"/"s"^2` 

`"F"_1=4\ "N"` 

Siła działająca na prawe ramię:

`"F"_2="n"_2*"m"*"g"` 

Zapisujemy warunek na równowagę dźwigni dwustronnej i przekształcamy, aby znaleźć siłę działającą na prawe ramię:

`"F"_1*"r"_1="F"_2*"r"_2\ \ \ "/: r"_2` 

`("F"_1*"r"_1)/"r"_2=("F"_2*strike("r"_2))/strike("r"_2)` 

`"F"_2=("F"_1*"r"_1)/"r"_2` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"F"_2=(4\ "N"*0,2\ strike"m")/(0,4\ strike"m")` 

`"F"_2=2\ "N"` 

Przekształcamy wzór na siłę z prawej strony, aby znaleźć ile ciężarków należy zawiesić:

`"F"_2="n"_2*"m"*"g"\ \ \ "/: (m"*"g")` 

`"F"_2/("m"*"g")=("n"_2*strike("m"*"g"))/strike("m"*"g")` 

`"n"_2="F"_2/("m"*"g")` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"n"_2=(2\ "N")/(0,1\ "kg"*10\ "m"/"s"^2)` 

`"n"_2=2` 

Odpowiedź: Aby dźwignia była w równowadze należy zawiesić 2 ciężarki.