Autorzy:Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Oblicz wartość energii kinetycznej...4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oblicz wartość energii kinetycznej...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
8Zadanie

`"Dane:"` 

`"m"=0,5\ "kg"` 

`"h"=2\ "m"` 

`"v"=7,2\ "km"/"h"=7,2*(1000\ "m")/(3600\ "s")=2\ "m"/"s"` 

`"Szukane:"` 

`"E"_"kp"="?"` 

Energia kinetyczna łódki przed progiem kaskady wynosi:

`"E"_"kp"=("m"*"v"^2)/2=(0,5\ "kg"*(2\ "m"/"s")^2)/2` 

`"E"_"kp"=1\ "J"` 

Odpowiedź: Energia kinetyczna łódki przed progiem kaskady wynosi 1 J.