Autorzy:Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Oceń prawdziwość następującego stwierdzenia...4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oceń prawdziwość następującego stwierdzenia...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie

Tak, zależy. Dla wyjaśnienia obliczmy, jak zmieni się szybkość ciała, jeżeli zwiększymy jego masę dwukrotnie i założymy, że energia kinetyczna się nie zmienia.

Zapisujemy:

`"E"_"k1"=("m"_1*"v"_1^2)/2` 

`"E"_"k2"=("m"_2*"v"_2^2)/2` 

Zakładamy, że:

`"E"_"k1"="E"_"k2"` 

Czyli:

`("m"_"1"*"v"_1^2)/strike2=("m"_2*"v"_2^2)/strike2`  

Wiemy, że masa została zwiększona dwukrotnie, zapisujemy:

`"m"_1*"v"_1^2=2*"m"_1*"v"_2^2\ \ "/ :m"_1` 

`(strike("m"_1)*"v"_1^2)/strike("m"_1)=(2*strike("m"_1)*"v"_2^2)/strike("m"_1)` 

`"v"_1^2=2*"v"_2^2` 

Jak widzimy, szybkość ciała będzie zależała od jego masy.