Autorzy:Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Oblicz, ile razy wzrosłaby...4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

`"Dane:"` 

`"v"_2=4*"v"_1` 

`"Szukane:"` 

`"E"_"k2"="?"` 

Zapisujemy wzór na początkową energię kinetyczną:

`"E"_"k1"=("m"*"v"_1^2)/2` 

Zapisujemy wzór na końcową energię kinetyczną:

`"E"_"k2"=("m"*"v"_2^2)/2=("m"*(4*"v"_1)^2)/2=("m"*16*"v"^2)/2` 

Porównujemy obie energie kinetyczne:

`"E"_"k2"/"E"_"k1"=(("m"*16*"v"_1^2)/2)/(("m"*"v"_1^2)/2)=(strike"m"*16*strike("v"_1^2))/strike2*strike2/(strike"m"*strike("v"_1^2))` 

`"E"_"k2"/"E"_"k1"=16` 

`"E"_"k2"=16*"E"_"k1"` 

Odpowiedź: Po czterokrotnym zwiększeniu szybkości energia kinetyczna samochodu wzrośnie 16 razy.