Autorzy:Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Oblicz wartość siły wypadkowej...4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

`"Dane:"` 

`"m"=1000\ "t"=1\ 000\ 000\ "kg"` 

`"v"=20\ "m"/"s"` 

`"t"=1\ "min"=60\ "s"`   

`"Szukane:"` 

`"F"_"w"="?"` 

Najpierw musimy obliczyć przyspieszenie z definicji:

`"a"="v"/"t"=(20\ "m"/"s")/(60\ "s")` 

`"a"=1/3\ "m"/"s"^2`   

Teraz możemy obliczyć siłę zgodnie z drugą zasadą dynamiki:

`"a"="F"_"w"/"m"\ "/"*"m"` 

`"a"*"m"=("F"_"w"*strike"m")/strike"m"` 

`"F"_"w"="a"*"m"` 

`"F"_"w"=1/3\ "m"/"s"^2*1\ 000\ 000\ "kg"`    

`"F"_"w"~~333\ 333\ "N"`   

`"F"_"w"=333\ "kN"` 

Odpowiedź: Siła wypadkowa dzialająca na pociąg wynosi 333 kN.