Autorzy:Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Oblicz, dla każdego rodzaju opon...4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Oblicz, dla każdego rodzaju opon...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

`"Dane:"` 

`"v"=72\ "km"/"h"=20\ "m"/"s"` 

`"a"_"l"=2,5\ "m"/"s"^2` 

`"a"_"z"=4\ "m"/"s"^2` 

`"Szukane:"` 

`"t"_"l,"\ "t"_"z"="?"` 

Przekształcamy wzór na opóźnienie:

`"a"_"l"="v"/"t"_"l"\ "/"*"t"_"l"` 

`"a"_"l"*"t"_"l"=("v"*strike("t"_"l"))/strike("t"_"l")` 

`"a"_"l"*"t"_"l"="v"\ \ "/: a"_"l"` 

`(strike("a"_"l")*"t"_"l")/strike("a"_"l")="v"/"a"_"l"` 

`"t"_"l"="v"/"a"_"l"` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"t"_"l"=(20\ "m"/"s")/(2,5\ "m"/"s"^2)` 

`"t"_"l"=8\ "s"` 

Teraz korzystając z wyprowadzonego wzoru obliczamy czas podczas stosowania opon zimowych:

`"t"_"z"="v"/"a"_"z"` 

`"t"_"z"=(20\ "m"/"s")/(4\ "m"/"s"^2)` 

`"t"_"z"=5\ "s"` 

Odpowiedź: Dla zastosowania opon letnich czas hamowania wynosi 8 sekund, a dla opon zimowych 5 sekund.