Autorzy:Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajger
Wydawnictwo:ZamKor / WSiP
Rok wydania:2016
Przyjrzyj się modelom przedstawionym...4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Przyjrzyj się modelom przedstawionym...

1Zadanie

Na pierwszym rysunku 10.30 przedstawiony jest szeregowy sposób łączenia odbiorników. Widać, że prąd płynie przez odbiorniki w jednej linii. Napięcia przechodzące przez poszczególne odbiorniki są różne: Ui U2. Suma napięć na poszczególnych odbiornikach jest równa napięciu nadanemu przez źródło (baterię): U=U1+U2.

Na drugim rysunku 10.31 przedstawiony jest równoległy sposób łączenia odbiorników. Prąd, który płynie przez odbiornik rozgałęzia się i osobne strumienie o różnych natężeniach I1 i I2 płyną przez odbiorniki. Suma tych natężeń jest równa natężeniu płynącemu przez cały obwód: I = I1+I2. Z kolei napięcie płynące przez oba odbiorniki jest takie samo, jak napięcie źródła (baterii).