Autorzy:Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajger
Wydawnictwo:ZamKor / WSiP
Rok wydania:2016
Narysuj wektory obrazujące...4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Narysuj wektory obrazujące...

1Zadanie
2Zadanie

Wiemy z prawa Coulomba, że naładowane cząstki działają na siebie zgodnie z siła opisywaną wzorem:

`"F"_"k"="k"*("q"_1*"q"_2)/"r"^2` 

Stąd widzimy, że zależy ona od ładunków oddziałującyh ciał (my zakładamy w tym zadaniu, że mają jednakową wartość). Ciała naładowane jednoimiennie zawsze odpychają się, a różnoimienne przyciągają się. Siła zależy również od odległości między ciałami. Im większa odległość tym mniejsza siła.

`"a)"` 

Ciała naładowane jednoimiennie umieszczone w:

  • małej odległości od siebie

 

  • dużej odległości od siebie

`"b)"` 

Ciała naładowane różnoimiennie umieszczone w:

  • małej odległości od siebie

  • dużej odległości od siebie