Autorzy:Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajger
Wydawnictwo:ZamKor / WSiP
Rok wydania:2016
Odczytaj dwa razy w odstępie...4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Odczytaj dwa razy w odstępie...

1Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Podajmy przykładowe wskazanie licznika:

`"E"_1=258\ 455\ "kWh"` 

`"E"_2=258\ 555\ "kWh"` 

W ciągu dwóch dni została zużyta energia o wartości:

`Delta"E"="W"="E"_2-"E"_1=258\ 555\ "kWh"-258\ 455\ "kWh"`  

`Delta"E"=100\ "kWh"`   

Jest ona równa pracy, jaką wykonał prąd elektryczny. 

Na tej podsstawie możemy obliczyć koszt zużytej w ciągu dwóch dni energii (przyjmujemy, że 0,36 zł/kWh):

`"koszt"=Delta"E"*0,36\ "zł"/"kWh"` 

`"koszt"=100\ strike"kWh"*0,36\ "zł"/strike"kWh"` 

`"koszt"=36\ "zł"` 

Wykorzystując ten wynik możemy oszacować koszt zużytej w ciągu miesiąca energii:

`"miesięczny koszt"=36\ "zł"*(30\ strike"dni")/(2\ strike"dni")=540\ "zł"` 

Odpowiedź: W ciągu dwóch dni zużyto 100 kWh energii. Koszt takiego zużycia wynosi 3,6 zł. Miesięczy koszt zużycia energii oszacowano na 540 zł.