Autorzy:Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo:ZamKor / WSiP
Rok wydania:2016
Ciało zsuwa się z równi pochyłej o wysokości h = 80 cm i kącie nachylenia 30....4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Ciało zsuwa się z równi pochyłej o wysokości h = 80 cm i kącie nachylenia 30....

2.20Zadanie
2.21Zadanie
2.22Zadanie
2.23Zadanie
2.24Zadanie
2.25Zadanie
2.26Zadanie

Wpiszmy dane podane w zadaniu:

`h=80\ cm = 0,8\ m` 

`alpha = 30^@` 

 

`a)` 

 

`b)` 

 

Zacznijmy od wyznaczenie przyspieszenie klocka. Korzystamy z wzoru:

`F=m*a\ \ \ =>\ \ \ a=F/m`

Wiemy, że siła wypadkowa F jest wypadkową sił ciężkości i sprężystości, działających na ciało na równi pochylej ma wartość:

`F=mgsinalpha` 

Wówczas otrzymujemy, że przyspieszenie wynosi:

`a=(m g sinalpha)/m` 

`a=gsinalpha` 

Wiemy, że wzór na prędkość w tym ruchu bez prędkości początkowej ma postać:

`v=at` 

Gdzie czas możemy wyznaczyć korzytając z wzoru na drogę bez prędkości początkowej:

`s=1/2at^2\ \ \ =>\ \ \ t=sqrt((2s)/a)` 

gdzie drogę ciała możemy opisać za pomocą funkcji trygonometrycznych:

`sinalpha=h/s\ \ \ =>\ \ \ s=h/(sinalpha)` 

Wówczas wzór na prędkość będzie miała postać:

`v=a*t` 

`v=a*sqrt((2s)/a)` 

`v=sqrt(2sa)` 

`v= sqrt(2*h/(sinalpha)*gsinalpha )` 

`v=sqrt( 2hg )` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`v=sqrt(2*0,8\ m*10\ m/s^2)=sqrt(16\ m^2/s^2) = 4\ m/s` 

 

`c)` 

Nie zależy od kąta nachylenia, a od długości równi i przyspieszenia z jakim zsuwa się ciało.

user profile image
john7777 2016-12-05
Nie jestem pewny co do odpowiedzi w C. Szybkość zależy od przyspieszenia (to prawda) ale przyspieszenie w tym ruchu zależy od kata nachylenia -a=g*sinL. Im większy kat tym wartość sinusa większa i automatycznie przyspieszenie (a tym samym - prędkość...