Autorzy:Andrzej Kurowski, Jolanta Niemiec
Wydawnictwo:ZamKor / WSiP
Rok wydania:2015
Na podstawie wykresu...4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Na podstawie wykresu...

6.6Zadanie
6.7Zadanie
6.8Zadanie

`"Dane:"` 

`"F"_"I"=20\ "N"` 

`"s"_"I"=100\ "m"` 

`"F"_"II"=10\ "N"` 

`"s"_"II"=200\ "m"` 

`"Szukane:"` 

`"W"_1","\ "W"_2="?"` 

Pracę obliczamy ze wzoru:

`"W"_1="F"_"I"*"s"_"I"` 

`"W"_1=20\ "N"*100\ "m"` 

`"W"_1=2000\ "J"=2\ "kJ"`  

`"W"_2="F"_"II"*"s"_"II"`  

`"W"_"II"=10\ "N"*200\ "m"` 

`"W"_2=2000\ "J"= 2\ "kJ"`     

Odpowiedź: Wartość obu wykonanych prac była taka sama i wynosiła 2 kJ.