Autorzy:Andrzej Kurowski, Jolanta Niemiec
Wydawnictwo:ZamKor / WSiP
Rok wydania:2015
Narciarz w czasie...4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

`"Dane:"` 

`"t"=5\ "min"=5*60\ "s"=300\ "s"` 

`"s"=1800\ "m"` 

`"Szukane:"` 

`"v"="?"` 

Obliczamy średnią szybkość narciarza ze wzoru:

`"v"="s"/"t"=(1800\ "m")/(300\ "s")` 

`"v"=6\ "m"/"s"` 

Odpowiedź: Narciarz poruszał się ze średnią szybkością 6 m/s.