Autorzy:Andrzej Kurowski, Jolanta Niemiec
Wydawnictwo:ZamKor / WSiP
Rok wydania:2015
Oblicz wartość ciężaru...4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

`"Dane:"` 

`"m"_"c"=1\ "kg"` 

`"m"_"j"=250\ "g"` 

`"g"=10\ "N"/"kg"` 

`"Szukane:"` 

`"F"_"gc"="?"` 

`"F"_"gj"="?"` 

Najpierw obliczamy ciężar cukru ze wzoru:

`"F"_"gc"="m"_"c"*"g"` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"F"_"gc"=1\ strike"kg"*10\ "N"/strike"kg"` 

`"F"_"gc"=10\ "N"` 

Teraz żeby obliczyć ciężar jabłka musimy zamienić jednostkę masy z gramów na kilogramy:

`"m"_"j"=250\ "g"=0,25\ "kg"` 

Możemy skorzystać ze wzoru: 

`"F"_"gj"="m"_"j"*"g"` 

`"F"_"gj"=0,25\ strike"kg"*10\ "N"/strike"kg"` 

`"F"_"gj"=2,5\ "N"` 

Odpowiedź: Ciężar cukru wynosi 10 N, a ciężar jabłka 2,5 N.