Autorzy:Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo:ZamKor / WSiP
Rok wydania:2015
Oblicz współrzędną położenia środka masy układu...4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Oblicz współrzędną położenia środka masy układu...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Wiemy, że ogólny wzór na współrzędną położenia środka masy ma postać:

`x_c=(m_1x_1+m_2x_2)/(m_1+m_2)` 

gdzie x1 jest współrzędną położenia pierwszej kulki, x2 jest współrzędną położenia drugiej kulki, m1 jest masą pierwszej kulki, m2 jest masą drugiej kulki. Wówczas dla naszego przypadku mamy, że:

`m_1=M_Z`  

`m_2=M_K=1/81 M_Z`  

`x_1=0` 

`x_2= 384 000\ km` 

Wówcza otrzymujemy, że:

`x_c=(M_Z*0+M_K*x_2)/(M_K+M_Z)` 

`x_c=(1/81 M_Z*x_2)/(1/81 M_Z+M_Z)`  

`x_c= (1/81 M_Z*x_2)/(82/81 MZ)` 

`x_c=(1/81)/(82/81)*x_2`   

`x_c=1/82 *x_2`  

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`x_c=1/82*38400\ km =4682,93\ km ~~4683\ km`