Autorzy:Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo:ZamKor / WSiP
Rok wydania:2015
Z działa o masie M...4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`M = 1000\ kg` 

`m = 1\ kg` 

`v = 400\ m/s` 

Wiemy, że pęd ciała przedstawiamy wzorem:

`p = m v` 

gdzie p jest pędem ciała o masiem m poruszającego się z prędkością v. Pęd pocisku przedstawimy wzorem:

`p_p = m v` 

Pęd działa przedstawimy wzorem:

`p_d = M v_d` 

Z zasady zachowania pędu otrzymujemy równanie, z ktorego wyznaczamy prędkość działa:

`p_d = p_p`

`M v_d = m v \ \ \ \ |:M` 

`v_d = m/M v` 

Energię kinetyczną opisujemy wzorem:

`E_k = (m v^2)/2`

gdzie Ek jest energią kinetyczną ciała o masie m poruszającego się z prędkością v. Wówczas dla naszego przypadku mamy, że energia kinetyczna działa ma postać:

`E_k = (M v_d^2)/2` 

`E_k = (M (m/M v)^2)/2` 

`E_k = (M m^2/M^2 v^2)/2` 

`E_k = (m^2/M v^2)/2` 

`E_k = (m^2 v^2)/(2 M)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`E_k = ((1\ kg)^2 * (400\ m/s)^2)/(2 * 1000\ kg) = (1\ kg^2 * 1600\ m^2/s^2)/(2 000\ kg) = (1600\ kg^2*m/s^2)/(2 000\ kg) = 8\ kg*m^2/s^2 = 8\ J `