Autorzy:Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo:ZamKor / WSiP
Rok wydania:2015
Jedną z atrakcji lunaparku jest "wirujący pokój" z ruchomą...4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Jedną z atrakcji lunaparku jest "wirujący pokój" z ruchomą...

2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

Wykonujemy rysunek pomocniczy:

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`R=2,25\ m` 

`omega = 10/3 1/s` 

`g=10\ m/s^2` 

Z rysunku widzimy, że:

`F_N=F_d` 

`T=F_c` 

Wiemy, że współczynnik tarcia statycznego wyraża się za pomoca wzoru:

`f_s=T_"max"/F_N` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`f_s=F_c/F_d` 

gdzie siłę dośrodkową wyrażamy za pomocą prędkości kątowej;

`F_d=(mv^2)/R\ \ \ =>\ \ \ F_d=(m(omegaR)^2)/R\ \ \ =>\ \ \ F_d=momega^2R` 

Siła ciążenia ma postać:

`F_c=mg` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`f_s=(mg)/(momega^2R)` 

`f_s=g/(omega^2R)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`f_s=(10\ m/s^2)/((10/3\ 1/s)^2*2,25\ m) = (10\ m/s^2)/(100/9\ 1/s^2 *2,25\ m) = (10\ m/s^2)/(25\ m/s^2) = 0,4`